ديزج هارايي
آذربايجان وديزج علي قلي بيگ
یاییلیب : پنجشنبه 19 آبان 1390 | یازار : taymaz | بؤلوم : بيلگي | 2 باخيش لار
اتحاد در فكر ، عمل و زبان

پنج‌شنبه  ۷ مهر ۱٣۹۰ -  ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۱

حوادث شهريور ماه سال 1390 و روزهاي آغازين مهر ماه ، بار ديگر نشان داد كه آذربايجانيان خواسته و اراده كرده اند تا نظم نويني را در جغرافياي سياسي – اجتماعي آذربايجان و ايران رقم بزنند. فاجعه ي خشك شدن درياچه اورميه در نتيجه ي سياست هاي غلط رژيم آپارتايد و قيام مردم آذربايجان عليه سياست خشكاندن اين درياچه زيبا سبب شد تا رسانه هاي جهان توجه خود را به اين نقطه از خاورميانه عميق تر و  دقيق تر كنند. از طرف ديگر درگذشت اسف بار و غيره منتظره ي ابراهيم جعفرزاده ، فعال سرشناس حركت ملي و خانواده اش در سانحه رانندگي و حضور پرشور مردم آذربايجان و فعالان حركت ملي در مراسم خاكسپاري ايشان و برخورد خشونت آميز رژيم آپارتايد با اين مسئله نشان داد كه رژيم آپارتايد و شوونيزم فارس تا چه اندازه از آگاهي و اتحاد آذربايجانيان و ديگر توركان ايران وحشت و هراس دارد. سايت اؤيرنجي در اين يادداشت خواهد كوشيد تا به مسئله ي درياچه اورميه از بعد ديگري بپردازد و عوامل مؤثر در حضور مردم در اعتراضات زيست محيطي را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد.
هر حركت اجتماعي داراي نقاط قوت و ضعفي است و فعالان هر حركتي پيوسته مي كوشند تا بر نقاط قوت حركت افزوده و از نقاط ضعف آن بكاهند. حركت ملي آذربايجان جنوبي نيز از اين قاعده مستثني نيست و داراي نقاط قوت و ضعف بسياري است. ناگفته پيداست كه نقاط قوت حركت ملي ، براي رژيم آپارتايد و شوونيزم فارس مشكل ساز شده و سبب ضعف سياست هاي راسيستي مي شود.
از جمله نقاط قوتي كه در وقايع هفته هاي گذشته شاهد آن بوديم ، اتحاد و همدلي فعالان حركت ملي و پيوستن عموم ملت مبارز آذربايجان به صف اعتراضات مدني بود كه در شهرهاي مختلف و به شيوه هاي مختلف آثار خود را نشان داد. در اين ميان رسانه هاي حركت ملي بخصوص سايت اؤيرنجي تمام تلاش خود را به كار بستند تا با اطلاع رساني، انتشار اخبار ، مقالات ، بيانيه هاي مختلف و يادداشت هاي سياسي ، پيوند دهنده ي اعتراضات شهريور آذربايجان با اعتراضات مهر آذربايجان باشند. سايت اؤيرنجي با نوشتن يادداشتي با عنوان " پيوند قيام شهريور آذربايجان با قيام مهر آذربايجان " گام مهمي در حفظ فضاي اعتراضات برداشت . هر چند كه در يادداشت ياد شده ، روز اول مهر ماه براي اعتراضات پيشنهاد داده شده بود اما مهمتر از آن آماده كردن فضايي براي بحث و تبادل نظر در مورد اعتراضات مهر ماه بود. در واقع سايت اؤيرنجي كوشيد تا با طرح اين مسئله لااقل فضاي قيام و اعتراض را در رسانه هاي آذربايجان و در فضاي اينترنت زنده نگه دارد. سرانجام در نتيجه ي اين تبادلات و بحث و گفتگوها بود كه فعالان حركت ملي و مردم آذربايجان نهم مهر ماه را براي اعتراضات مدني برگزيدند تا از حقوق پايمال شده ي خود دفاع كرده و وظيفه ي خود را در قبال احياي درياچه اورميه به انجام برسانند.
با توجه به تاريخ مبارزات ملت آذربايجان عليه سياست هاي راسيستي رژيم هاي آپارتايد در قبل از انقلاب و بعد از آن
ميتوان چنين دريافت كه حركت هاي سياسي – اجتماعي آذربايجان زماني به نتيجه رسيده است كه از 3 ويژگي مهم برخوردار باشد. اين سه ويژگي مهم عبارتند از :
 1- اتحاد در فكر
2- اتحاد در عمل
 3- اتحاد در زبان
فاز نوين حركت ملي آذربايجان جنوبي نيز كه در سالهاي اخير شدت و قدرت بيشتري گرفته و توانسته سراسر جامعه ي آذربايجان را تحت تاثير قرار دهد ، همواره كوشيده تا در 3 مسئله ي ياد شده به اتحاد و همدلي برسد و هر زمان كه فعالان حركت ملي توانسته اند گام مهمي در راستاي پيشبرد اهداف حركت ملي بردارند ، خواسته يا ناخواسته در 3 مسئله ي ياد شده متحد شده اند.
در اعتراضات زيست محيطي 2 سال اخير و در اوج اعتراضات يعني در پنجم و دوازدهم شهريور ماه سال 1390 ، فعالان حركت ملي نشان دادند كه قابليت و قدرت رهبري ملت مبارز آذربايجان را داشته و با رسانه ها و مدياهاي خود ميتوانند در امر جهت دهي جريان فكري در آذربايجان موفق عمل كرده و آذربايجانيان را گرد هم آورده و خواسته هاي خود را فرياد زده و از حقوق به حق و پايمال شده ي خود دفاع كنند. با توجه به اعلام بيانيه هاي مختلف در خصوص اعتراضات 9 مهر ، شايسته است تا در اين روز نيز ملت مبارز آذربايجان و فعالان حركت ملي اتحاد و همدلي خود را در فكر ، عمل و زبان حفظ كرده و گامي مهم در مسير پرفراز و نشيب احقاق حقوق ملي آذربايجان بردارند.
اتحاد در فكر را ميتوان ناشي از هدف مشتركي دانست كه آذربايجانيان در جهت رسيدن به آن مبارزه مي كنند. افكار ضد فاشيستي و ضد آپارتايد آذربايجان حكايت از وجود آپارتايد و تبعيض نژادي و زباني در ايران دارد. در سالهاي اخير فعالين مختلف آذربايجاني با وجود داشتن جهان بيني ها و ايدئولوژي هاي مختلف توانسته اند بر سر يك ميز نشسته و افكار مشترك خود را به بحث گذاشته و مورد بررسي قرار دهند. احقاق حقوق ملي و بدست آوردن حق تعيين سرنوشت ملي را ميتوان نقطه ي مشترك همه ي گروههاي سياسي و اجتماعي فعال دانست كه هر كدام سهمي در آگاهي بخشي و رشد فاز نوين حركت ملي آذربايجان جنوبي داشته و دارند. همين نقطه ي اشتراك يكي از نقاط قوت حركت ملي است.
اتحاد در عمل ، حاصل و نتيجه ي همكاري ، تعامل و درك صحيح فعالان حركت ملي از شرايط زماني و مكاني است. هر چند كه احزاب ، گروهها و تشكيلات مختلف حركت ملي شيوه ها و تاكتيك هاي مبارزاتي متنوع و گوناگوني دارند اما بايستي به اين مسئله توجه كرد كه در شرايط حساس همه با هم بايد در راستاي يك هدف مشخص فعاليت كنند و اعمال و افكار خود را متمركز به آن هدف كرده و به نوعي همكاري و همياري سازنده روي آورند. مسئله ي درياچه اورميه ، يك مسئله ي پيش پا افتاده نيست ، بلكه اين مسئله مربوط به حيات آذربايجان و كشورهاي همسايه با آن است ، لذا اتحاد و همكاري همه جانبه ي گروهها، احزاب، تشكيلات ، رسانه ها و مدياهاي حركت ملي از ديگر نقاط قوت آذربايجان و حركت ملي است كه بايد توجه ويژه اي به آن داشت.
اتحاد در زبان ، اولين و مهمترين مشخصه ي آذربايجانيان و ديگر توركان ايران است كه آن را از ديگر حركت هاي سياسي ، اجتماعي و فرهنگي متمايز مي كند. در واقع بارزترين وجه تمايز و تفاوت آذربايجان با شوونيزم فارس ، مسئله ي زبان است و تمامي تفاوت هاي فرهنگي ، اجتماعي و... ريشه در همين زبان توركي دارد. آري به راستي كه زبان توركي اولين سنگر و محافظ آذربايجان در مقابل حمله هاي وحشيانه ي رژيم آپارتايد و شوونيزم فارس است.
قدرت بخشيدن به زبان توركي ، اهميت دادن به آن ، به كار بردن آن ، شعار دادن به زبان توركي ، خواندن و نوشتن زبان توركي و انسجام بخشيدن به كاربرد آن در امور روزانه ، اعتماد به نفس ملي را نتيجه داده و ميتواند بر اتحاد و همدلي آذربايجان و ديگر توركان ايران افزوده و از طرف ديگر تمايز كننده ي حركت ملي آذربايجان جنوبي از ديگر حركت هاي اجتماعي و سياسي در ايران شده و پيوند دهنده ي اعتراضات زيست محيطي آذربايجان با ديگر خواسته هاي حقوقي آذربايجان باشد.
اتحاد در فكر ، عمل و زبان در نهايت به اتحاد در زمان و مكان خواهد انجاميد. زماني كه فكر و عمل با هم يكي شوند به دنبال زمان و مكان مشخصي ميگردند تا وجود خود را ابراز كنند و خواسته هاي خود را مطرح سازند و اين همان چيزي است كه فعالان حركت ملي و ملت مبارز آذربايجان با همكاري و همدلي هم بدان دست يافته اند. پنجم شهريور ماه و دوازدهم شهريور سال جاري زمان هايي هستند كه تا ابد در تاريخ آذربايجان ماندگار خواهند شد. سايت اؤيرنجي اميد آن دارد تا فعالان حركت ملي در سراسر جهان ، با اتحاد در فكر ، عمل و زبان قدرت خود را در نهم مهر ماه به نمايش گذاشته و در جهت حفظ حيات آذربايجان كه وابسته به حيات درياچه اورميه است نهايت تلاش خود را به كار بندند و حقوق پايمال شده ي خود را طلب كنند.
گله جك بيزيمدير

یارپاق لار :

<


Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : Blogskin.ir