ديزج هارايي
آذربايجان وديزج علي قلي بيگ
یاییلیب : یکشنبه 22 آبان 1390 | یازار : taymaz | بؤلوم : بيلگي | 2 باخيش لار

تحليل يك خبر - رضايي

 

دوشنبه  ۷ شهريور ۱٣۹۰ -  ۲۹ اوت ۲۰۱۱

 

رهبر ايران در روز بعد از سركوب اعتراض مردم اروميه در ديدار هيات دولت: "اگر قرار است مسئله علاقه به ايران مطرح شود، يكي از مهمترين راهها، تحكيم و گسترش زبان و ادبيات فارسي است"

 

رهبر جمهوري اسلامي ايران كه اتفاقا اصالتا آذربايجاني محسوب ميشود، در روز بعد از سركوب اعتراض مردم اروميه و تبريز نسبت به بي توجهي دولت به نابودي درياچه اروميه، در ديدار هيات دولت بدون اينكه اشاره يا توصيه اي در اين رابطه به نفع ملت آذربايجان يا حداقل محيط زيست داشته باشد، فرمودند "اگر قرار است مسئله علاقه به ايران مطرح شود، يكي از مهمترين راهها، تحكيم و گسترش زبان و ادبيات فارسي است[1]".

مطمئنا اين سخن ايشان بي ارتباط با اظهارات مشايي و احمدي نژاد در رابطه با مكتب ايران نيست اما ساده انگاري است اين سخنان را (در حاليكه چندين روز است مدام در حضور و غير حضور ايشان جلسات فوق العاده امنيتي در رابطه با آذربايجان و اعتراضات آن برگزار مي شود و نيروهاي امنيتي دائم از ايشان راهكار مي خواهند) بعنوان راهكار اساسي ايشان براي مساله آذربايجان ندانيم. در نگاه رهبر ايران آنچه در رابطه با كشور ايران و قدرتمندتر ساختن آن در اولويت اول قرار دارد  واحد كردن و يكي كردن ملت ايران از جهت زباني است و مشخص است در صورت تحقق اين امر بخش اعظمي از  اعتراضات ملت آذربايجان -و ديگر ملل غير فارس- كه ريشه در پنداشت تبعيض زباني دارد، خود بخود حل مي شود. جهت اثبات اين ادعا -ضمن ارجاع دادن خوانندگان به سخنراني هاي  قبلي ايشان در رابطه با زبان فارسي-  تبصره 3 ماده 1 اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسي - كه آقاي خامنه اي خود يكي از بنيانگذاران آن مي باشد- را در رابطه با اهداف فرهنگستان، عينا باز گو مي كنم " 3- رواج زبان و ادب فارسي و گسترش حوزه و قلمرو آن در داخل و خارج كشور"[2]. اين بند كل سياستهاي رژيم را به صريح ترين شكل ممكن بيان مي كند و واضح است كه گسترش قلمرو يك زبان در داخل كشور بدون تضعيف و حذف زبان ديگر ممكن نيست. همانطور كه با اجراي اين سياست است كه امروزه شهرهاي همدان و قزوين، فارس زبان شده اند.

از اين تفكر است كه ممنوعيت پخش برنامه كودك و نوجوان به زبان مادري در شبكه هاي استاني صدا و سيما –كه مستقيما زير نظر رهبري فعال مي كند- نشات مي گيرد و يا هرگونه اعتراضي در رابطه با حقوق ملل غير فارس زبان از جمله حق زباني، به شديدترين شكل ممكن توسط سپاه و بسيج و ديگر قواي نظامي ايران –كه باز مستقيما زير نظر رهبري هستند- سركوب شده و صحبت از كوچ آذربايجانيان به ديگر نقاط مطرح مي شود. متاسفانه عده اي ساده لوح تصور مي كنند كه رهبر در جريان اين سركوبها و كشتارها نيست در حاليكه اين سركوبهاي وحشيانه مستقيما با فرمان نامبرده صورت مي گيرد. او كه خود را ولي مطلقه فقيه و جانشين خدا در زمين مي داند، نمي داند كه در دين خدا قطع يك درخت ولو در جنگ حرام است حال چگونه او كمر به خشكاندن يك دريا بسته و مثل يزيد تمامي آبهاي ورودي را به روي آن بسته است. چگونه است درياچه وان در 152 كيلومتري درياچه اروميه با شرايط آب و هوايي مشابه، سر زنده و با نشاط است اما اين يكي مي خشكد. گيرم او و كارشناسانش نمي دانستند اما چندين سال هست با رساترين فريادها اين مساله توسط مردم گفته مي شود اگر اين تعمدي نيست پس چيست. آري هدف  خشكاندن درياچه و منفجر ساختن بمب نمكي 6 ميليارد تني و كوير ساختن آذربايجان و كوچاندن مردم از ديار خودشان است.  خامنه اي مانقورتي است كه اسير تفكرات فاشيزم فارس (نه ملت فارس) و ايده يك ملت يك زبان شده-كه ميراث رضاخان و استعمار نو مي باشد- و بر اساس آن حتي حاضر است قلب مادر خود –يعني آذربايجان- را خنجر زند. او عقده حكومت به معناي مطلقه و مستبدانه با ظاهر ديني بر يك كشور قدرتمند و يكرنگ را دارد و در اين راه تاب هيچ گونه مخالفت و اعتراضي را ندارد حال آنكه مردم آذربايجان حقيقت را فهميده اند و توطئه ايشان بر عليه ملت خود را خنثي خواهند كرد-همانطور كه در بازي تيم هاي تراكتور و شهر داري وقتي عكس ايشان از اسكوربرد ورزشگاه نمايش داده شد همه  او را يكصدا هو كردند-  پس: اورمو گولو جان وئرير   رهبر اونون قتلينه فرمان وئرير

نا گفته پيداست كه مبارزات ملت آذربايجان در رابطه با حقوق زباني خود، نه بر عليه زبان و ادبيات فارسي بلكه با سياست تغيير زبان به فارسي مي باشد(همانگونه كه علي(ع) فرمان پاره كردن قرآنهاي بر سر نيزه معاويه را صادر كرد در حاليكه با نفس قرآن مشكلي نداشت). و اين سياست را در هر كجاي دنيا كه باشد -ولو در تركيه بر عليه ملت كرد- محكوم مي كنيم و آرمان خود را رسيدن به عزت و كرامت انساني براي همه ملل مي دانيم.

 

اوز ديلنده مدرسه اولماليدير هر كسه

 

یارپاق لار :

<


Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : Blogskin.ir