ديزج هارايي
آذربايجان وديزج علي قلي بيگ
یاییلیب : دوشنبه 9 مرداد 1391 | یازار : taymaz | بؤلوم : بيلگي | 0 باخيش لار

اگر چه همجنس بازي در همه ي جوامع بشري از همان آغازي كه تاريخ آن را بدرستي نمي توان مشخص نمود همواره وجود داشته است و از طرف همه ي "مكاتب آسماني" مردود اعلام شده است ليكن از زبان رهبران رژيم ايدئولوژيك ايران براي اولين بار با قاطعيت تمام در يك سخنراني بين المللي از طرف آقاي محمود احمدي نژاد در سمت رياست جمهوري، وجود همجنس بازان در جامعه ي ايران نفي شده است.

به نظر مي رسد دليل مردود شمردن همجنس بازي در اديان مختلف تاكيد صريح آنها بر واحد خانواده به عنوان سنگ بناي جوامع و امت ها مي باشد از اين رو نيز سعي شده است تا رفتار ها و روابطي كه بر خلاف انگيزه ي توليد نسل در ميان جوامع بشري است به شدت نفي گردد. از سويي نيز اديان مذكور "رابطه ي جنسي" را بر آمده از غريزه اي حيواني مي شمارند كه تنها با پيوند در حضور خداوند و با نيت ازدواج در تعريف ديني آن پاك مي گردد.

اما آنچه كه مسلم است بسياري از تعاليم اديان گوناگون نيز به نوعي وارث "مرد سالاري" از دوره ي پيشين خود مي باشند امري كه به خودي خود جنسيت مرد و جايگاه جنسي و بايد نبايد هاي چگونگي رابطه ي جنسي در يك مرد را تعريف مي كند.  در وراي اين مسايل در جوامع مرد سالار و تئوكرات آنچه كه سبب "ننگ انگاري" در روابط جنسي اي كه از ديد آنان مي بايستي در جهت تنظيم خانواده رعايت شود رابطه ي بيش از حد يك مرد با زنان متعدد نيست بلكه رابطه ي يك زن با مردان متعدد مي باشد اين ديدگاه كه +

ناشي از "مرد سالاري" مطلق مي باشد در بسياري از جوامع مرد سالار اما مدرن امروزي شكسته شده است كه در برخي از موارد به دلايل گفتمان هاي دفاع از جايگاه زن و در مواردي نيز به دليل تقدس يا مشروع شماري رابطه ي جنسي براي هر دو جنس در سنت هاي آن جوامع مي باشد. ليكن آنچه كه مسلم است تابو شكني هاي لازم در مورد "شيطان نبودن" همجنس بازان در آن جوامع صورت نگرفته است كه در بيشتر موارد ناشي از تعاليم ديني مي باشد.

از سويي مطرح شدن همجنس بازي در ساختار سياسي دولت هاي مدرن نيز هماره با مشكلاتي رو در رو بوده است كه دليل آن تعريف نشدن مساله ي همجنس بازي در چارچوب تعريف "اخلاق" در جوامع مدرن بوده است اين در حاليست كه امروزه غرب به اين نتيجه رسيده است كه همجنس بازي نيز "نوعي از رابطه ي جنسي" است از اين رو در جوامع امروزي بحث بر سر "بيماري" بودن يا نبودن رفتار هاي همجنس گرايانه هم چنين جايدهي يا رد آن در چارچوب مقوله ي "اخلاق مدرن" بالا گرفته است اما در وراي اين مباحثات جوامع با منتاليته ي تئوكرات در برابر چنين مباحثاتي بسيار شكننده هستند و "ترد" بودن اين جوامع زمينه ي بسيار مناسبي براي سوء استفاده هاي سياسي سياستمداران و ايدئولوژي گرايان را فراهم نموده است.

رژيم حاكم بر ايران به عنوان يك رژيم با مبناي ايدئولوژي ديني طبيعتاً در مقوله ي همجنس بازي هم در جامعه ي ايران و هم در ميان جوامعي كه در سالهاي آغازينِ حيات رژيم ، مقصدي براي "صدور انقلاب اسلامي" بوده است بهره برداري هاي زيادي را در جهت اهداف خود نموده است. اگرچه يكي از اين بهره برداري ها در جهت تخريب و ترور شخصيت هاي مخالف نظام بوده است در عين حال در شكنجه گاهها و زندان هاي دولت ايران نيز به دلايل مختلفي من جمله ايجاد وحشت براي مخالفان و از بين بردن اعتماد به نفس طرف مقابل از اين روش هاي ضد بشري سود جسته است كه مصداق بارز اين گونه "توحش مشروع ديني"، فتواي "مشروع بودن تجاوز جنسي به زندانيان" است.

اما از مصاديق ديگر سوء استفاده هاي سياسي رهبران رژيم ايران در سياست گزاري هاي خود "پليد و به انحطاط كشيده شده" نشان دادن فرهنگ غرب و مدرنيزم است امري كه هدفِ "هراس افكني اخلاقي از فروپاشي رژيم اسلامي" را در پشت پرده ي هراس افكني از "شيوع همجنس بازي و بي بند و باري اخلاقي" نهان كرده است. اما نمونه ي خارجيِ ديگرِ اين سياست در مساله ي برگزاري رژه ي سنتي همجنس بازاني است كه از اقصي نقاط دنيا بالاخص اروپا در حين روزهاي اجراي مسابقه ي يوروويژن انجام مي شود.

همانگونه كه رژيم ايدئولوژيك شوروي از گسترش غرب به مرزهاي سرزميني خود نگران و هراسان بود رژيم ايدئولوژيك ايران نيز از گسترش غرب به مرزهاي خود بسيار هراسان است  از اين رو پيوسته با همسايگان خود، سر درگيري دارد و گسترش غرب چه از منظر نظامي و چه از نقطه نظر فرهنگي را در تضاد با منافع ملي خود تعريف مي نمايد. در اين ميان كشور آزربايجان كه امسال ميزبان برگزاري مسابقه ي يوروويژن مي باشد نيز بدلايل مختلفي هدف حمله ي فرهنگي و لفظي رژيم تهران قرار گرفته است :

1.جمهوري آزربايجان در راه پذيرفتن بسياري از مشخصه هاي غرب است و سعي بر انتگراسيون خود به جامعه ي غرب است.

2.جمهوري آزربايجان همكاري هاي گسترده ي نظامي با غرب دارد.

3.جمهوري آزربايجان هويت مشترك با مردم آزربايجان جنوبي دارد.

4.جمهوري آزربايجان مسير پيشرفت همه جانبه را بسرعت طي مي كند.

5.جمهوري آزربايجانداراي نظامي سكولار است.

بدلايل فوق هراس واقعي رژيم ايران از تبديل شدن" آزربايجان شمالي" به كشوري خوش آب و رنگ و جاذبه دار و ثروتمند براي مردم "آزربايجان جنوبي" است اين امر نيزبه خودي خود تمايلات استقلال طلبانه را در ميان مردم آزربايجان جنوبي افزايش خواهد داد از اين روست كه رژيم اسلامي ايران به انحاء مختلف سعي دارد تا با پر رنگ كردن، بهانه قرار دادن و ننگ نمايي رژه ي مستقبل همجنس بازاني كه همراه ديگر مسافران از اقصي نقاط اروپا به باكو خواهند آمد تلاش كند تا هم در ميان مردم شيعه مذهب جمهوري آزربايجان و هم در ميان مردم آزربايجان جنوبي به هر صورت ممكن پيشرفت سريع اين جمهوري و زرق و برق آنرا با مطرح نمودن مسايل ديني  و رژه ي همجنس بازان تحت الشعاع قرار دهد امري كه از طريق سايت هاي اينترنتي و رسانه هاي ديداري و شنيداري برون مرزي جمهوري اسلامي و شبكه هاي اجتماعي كه به زبان توركي آزربايجاني فعاليت مي كنند ،توسط عده اي بسيجي و روحاني و وابستگان رژيم اسلامي ايران با قدرت پي گيري مي شود.

اما سوال اينست كه آيادر ميان سردمداران نظام ايدئولوژيك ايران كه نسبت به مقوله ي همجنس بازي بسيار حساس هستند و رسوايي هاي اخلاقي فراواني از جمله چند همسري و سكس هاي گروهي و تجاوز جنسي به زندانيان زن و مرد در جريان اعتراضات دموكراتيك به نتيجه ي انتخابات و سايره را در كارنامه ي خود دارند همجنس بازاني نيز در ميان خود ندارند؟

یارپاق لار :

<


Powerd By : ARZUBLOG.COM Theme Designer : Blogskin.ir